Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran merupakan salah satu daripada 10 latihan separa perubatan bertaraf diploma yang ditawarkan oleh KKM. Jom kenali kerjaya dalam kategori separa perubatan ini..

Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Apa itu Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran?

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP) juga pernah dikenali sebagai Inspektor Kesihatan (IK) adalah pekerja awam yang bertanggungjawab untuk menyiasat bahaya (hazard) kepada kesihatan dan persekitaran dalam pelbagai lokasi yang berbeza, kemudian mengambil tindakan untuk meminimumkan dan menghapuskan kebahayaan tersebut.

Kerjaya Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran meliputi aspek pengawalan, pencegahan dan penguatkuasaan undang-undang dalam aktiviti-aktiviti kesihatan umum seperti kawalan mutu makanan dan kawalan penyakit berjangkit serta kawalan penyakit bawaan vektor, kesihatan cara kerja, kesihatan antarabangsa, kebersihan alam sekitar dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan.

Graduan yang lahir kelak diharap mempunyai pengetahuan saintifik, teknikal, kemahiran insaniah bagi membolehkan mereka memahami, menganalisis dan melaksanakan prinsip-prinsip kesihatan persekitaran yang berkaitan.

Peranan utama Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP) dalam kesihatan awam adalah mencegah dari berlakunya kejadian penyakit berjangkit dan mengawal apabila berlaku kejadian wabak di sesuatu kawasan.

Sumber: Diolah daripada MyPKP, Neus Kelantan.

Sejarah Kerjaya Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Sebelum merdeka, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dikenali sebagai Sanitary Inspector (SI) atau Inspector of Nuisances (IN).

Di bawah Program Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), jawatan Inspektor Kesihatan (IK) pada mulanya dikenali dengan gelaran Merinyu Kesihatan (sehingga 1983), cukup penting bagi meningkatkan taraf kesihatan rakyat di negara ini, sejak sekian lama.

Pada pertengahan tahun 1999, gelaran itu ditukar kepada Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP).

Pada tahun 2005, skim PPKP dinaik taraf kepada skim bersepadu yang membolehkan mereka berpeluang dinaikkan pangkat daripada kumpulan sokongan kepada kumpulan Profesional dan Pengurusan, seperti juga yg dinikmati oleh lain-lain anggota paramedik dalam Kementerian Kesihatan Malaysia.

Manakala, Pegawai Kesihatan Persekitaran (PKP) pula merujuk kepada mana-mana Inspektor Kesihatan / Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran yang berada dalam kedudukan gred pegawai kerajaan U41/42/44 yang mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda Kesihatan Persekitaran.

Unit-Unit Di bawah Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Berikut adalah unit-unit utama di bawah seliaan PPKP :

 1. Unit Inspektorat dan Perundangan (UIP)
 2. Unit Kawalan Penyakit Berjangkit ( CDC, SURVELAN, TB/KUSTA, AIDS/STI)
 3. Unit Kawalan Penyakit Bawaan VEKTOR
 4. Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM)
 5. Unit Kawalan Mutu Air Minum (KMAM)
 6. Unit Bekalan Air & Kesihatan Alam Sekeliling (BAKAS)
 7. Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KPAS)
 8. Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit (NCD : LSD & MessVip)
 9. Unit Kesihatan Antarabangsa (PMA)
 10. Unit Promosi Kesihatan (UPK)

Diploma Kesihatan Persekitaran

Dalam masa 3 tahun latihan Diploma Kesihatan Persekitaran, berikut adalah apa yg korang sebagai pelatih PPKP pelajari:

 • Latihan Teori dan Amali
 • Latihan Amali di Lapangan

Latihan-latihan teori ini merangkumi subjek sains asas, kemahiran berfikir, subjek wajib institut dan latihan spesifik bagi kerjaya PPKP.

Antara subjek yang akan korang pelajari secara khusus adalah seperti berikut:

 • Epidemiology and biostatistics (Epidemiologi, Biostatistik dan Kawalan Penyakit)
 • Environmental toxicology, health impacts and risk assessment (Toksikologi, Impak Kesihatan dan Penilaian Risiko)
 • Built environment and environmental technology (Teknolohi Persekitaran dan Bangunan)
 • Ethics, law and enforcement of appropriate legislation to protect health (Etika, Perundangan Kesihatan dan Pendakwaan)
 • Occupational safety and health (Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
 • Food hygiene and safety (Kebersihan dan Keselamatan Makanan)
 • Air and water quality (Kualiti Udara dan Air)
 • Vector and pest control management (Pengurusan Pes dan Vektor)
 • Hazardous and municipal waste management (Pengurusan Sisa Pepejal dan Berbahaya)
 • Environmental hazards, disaster and emergency management (Pengurusan Persekitaran Berbahaya, Bencana dan Kecemasan)
 • Transboundary and international health issue (Kesihatan Antarabangsa)

Maklumat Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Jantina: Terbuka kepada lelaki dan perempuan
Tempoh Latihan: Selama 3 tahun

Tempat Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran:

 1. Institut Latihan KKM Sungai Buloh

Kelayakan Minimum Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Kelayakan akademik minimum di peringkat SPM/SPM(V) :

Kepujian (6C) dalam:

 • Bahasa Melayu;
 • Matematik;
 • Salah satu subjek Sains (Sains/Sains Gunaan/Biologi/Kimia/Fizik); dan
 • Dua (2) subjek lain

Deskripsi Tugas Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Tugas seorang Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran merangkumi perkara-perkara berikut:

 • Pentadbiran
 1. Menyelia dan menghantar laporan-laporan mengenai aktiviti yang dijalankan seperti pemeriksaan, penyiasatan, tindakan yang diambil dan pengawasan.
 2. Menyelia dan melatih kakitangan di bawah jagaannya.
 • Menguatkuasakan undang-undang, peraturan dan undang-undang kecil di bawah Ordinan dan Enakmen yang berkaitan dengan kesihatan umum.
 • Menyiasat dan menyediakan laporan ke atas semua kes penyakit berjangkit.
 • Memeriksa dan mengawas bahan-bahan makanan di premis-premis makanan seperti restoran, kilang, rumah sembelih dan pasar.
 • Mengawasi kebersihan alam sekitar.
 • Menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan umum seperti ceramah kepada Institusi Kerajaan dan Swasta Badan-badan Sukarela.

PSEE Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma

SPA telah mengeluarkan penjadualan Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) untuk Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma. Dan Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran ini adalah salah satu daripada Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma.

Tarikh PSEE yang dijadualkan ialah pada 24 September 2021 (Jumaat).

Rujukan Khas Contoh Soalan Peperiksaan Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma

Bagi korang yg belum bersedia, rujukan khas di bawah boleh membantu dalam persiapan korang.

Rujukan contoh soalan peperiksaan latihan separa perubatan bertaraf diploma untuk latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Nota: Untuk PSEE Sesi 2021, rujukan exam separa perubatan versi 2020 yg dicadangkan ini boleh korang gunakan. Ianya sesuai.

Jangan bimbang, Tim Infokerjaya (pengeluar rujukan ini) dah semak dan dah buat double check beberapa kali. Ternyata rujukan versi 2020 ini masih valid dan masih sesuai untuk dijadikan rujukan exam sesi 2021 ini!

Penutup

Demikian perkongsian kali ini iaitu mengenai Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran. Untuk lagi 11 latihan separa perubatan bertaraf diploma, korang boleh rujuk senarai penuh di Latihan Separa Perubatan Di Kementerian Kesihatan Malaysia.

Leave a Comment

error: Content is protected !!