Latihan Separa Perubatan Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Tahukah korang? Bahawasanya korang yang baru lepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional SPM (V) boleh membina kerjaya dalam bidang separa perubatan dengan memohon memasuki program-program Latihan Separa Perubatan Di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)? Apa itu separa perubatan? Paramedic atau separa perubatan ialah individu atau staf atau kakitangan terlatih dan berkemahiran dalam memberi pertolongan cemas dan sokongan kesihatan di hospital/klinik kerajaan atau pusat kesihatan swasta. Staf separa perubatan ialah bantuan atau sokongan kepada pengamal perubatan profesional (biasanya doktor) dalam menyediakan kemudahan kesihatan atau dalam menghadapi situasi kecemasan di hospital. Sebelum itu, korang

error: Content is protected !!